Poutník

SEPSAL A ROZTŘÍDIL JSEM TAK JAK JSEM SLYŠEL. NĚKOMU MUŽE PŘIJÍT JAKO HLOUPOST, NĚKOMU MUŽE BÝT HEZKÉ ČTENÍ A NĚKOMU TŘEBA I KUPOMOCI.

Ze života